روتختی و پتو juliya yesil

کاورست پتودار ژاکارد دونفره ۷ تیکه
شامل:
کاورست دونفره۲۰۰*۲۲۰
پتو ژاکارد دونفره ۲۵۰*۲۶۰
ملحفه تشک ۲۴۰*۲۶۰
روبالش ژاکارد والندار۲ عدد۵۰*۷۰
روبالش ساده۲عدد۵۰*۷۰
قیمت ست روتختی ۶۵۰
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶