روتختی اسپرت کتان

تماس با ما در واتساپ و تلگرام

۰۹۰۳۶۲۶۹۵۵۵

اینستاگرام: panbeduzi

 تماس با ما در واتساپ ۰۹۰۳۶۲۶۹۵۵۵
اینستاگرام: panbeduzi

کاور روتختی رنفورس دونفره شش تکه شامل:

 • کاور لحاف ۲۰۰*۲۲۰ سانتیمتر
 • ملحفه تشک ۲۴۰*۲۶۰ سانتیمتر
 • چهار عدد روبالش ۵۰*۷۰ سانتیمتر
 •  تماس با ما در واتساپ:
 • ۰۹۰۳۶۲۶۹۵۵۵

کاورست دونفره و یک نفره رنفورس هرمس

روتختی دونفره

تماس با ما در واتساپ ۰۹۰۳۶۲۶۹۵۵۵

کاورست رنفورس اکسکلوسیو:

کاورست رنفورس دونفره چهار تکه شامل:

 • کاور لحاف ۲۰۰*۲۲۰ سانتیمتر
 • ملحفه تشک ۲۴۰*۲۶۰ سانتیمتر
 • دوعدد روبالش ۵۰*۷۰ سانتیمتر

کاورست رنفورس  یکنفره سه تکه شامل:

 • کاور لحاف ۱۶۰*۲۲۰ سانتیمتر
 • ملحفه تشک ۲۴۰*۱۸۰ سانتیمتر
 • روبالش ۵۰*۷۰ سانتیمتر

جهت سفارش با واتساپ ما در ارتباط باشید. ۰۹۰۳۶۲۶۹۵۵۵

کاورست دونفره و یک نفره رنفورس کلسی

کاورست دونفره چهار تکه شامل:

 • کاور لحاف ۲۰۰*۲۲۰ سانتیمتر
 • ملحفه تشک ۲۴۰*۲۶۰
 • دو عدد روبالش ۵۰*۷۰ 

کاورست یک نفره سه تکه شامل:

 • کاور لحاف ۱۶۰*۲۲۰ سانتیمتر
 • ملحفه تشک ۲۴۰*۱۶۰
 • یک عدد روبالش ۵۰*۷۰

تماس با ما در واتساپ ۰۹۰۳۶۲۶۹۵۵۵