روتختی نوجوان ملوانی alesta

کاورست روتختی نوجوان ترکیه سه تکه شامل:
•کاور لحاف ۱۶۰*۲۲۰
•ملحفه تشک ۱۸۰*۲۴۰
•روبالش ۵۰*۷۰

•جهت اطلاعات بیشتر در تلگرام با ما باشید:
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶- ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹