روتختی عروس شیری

روتختی عروس با پتو گیپوردار
شامل:
پتو کار شده با دانتل
ملحفه روی تشک
چهار عدد روبالش
قیمت ۶۷۰
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶