روتختی عروس هلنا

روتختی عروس پتودار ۷ تکه شامل:
پتو یک عدد ۲۲۰*۲۴۰
کاور لحاف ۲۰۰*۲۲۰
ملحفه تشک ۲۴۰*۲۶۰
روبالش گیپوردار دو عدد ۵۰*۷۰
روبالش ساده دو عدد ۵۰*۷۰
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶