لحاف یکنفره vera pembe

سرویس لحاف دوخت داره یکنفره۶ تیکه
شامل:
لحاف دوخت دار ۱۵۵*۲۱۵
ملحفه دکمه شده به لحاف۱۶۰*۲۶۰
ملحفه تشک ۱۸۰*۲۴۰
روبالش والندار۱عدد۵۰*۷۰
روبالش ساده۱ عدد ۵۰*۷۰
قیمت ۴۸۰
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶