روتختی ساتن مشکی

کاور روتختی ساتن دونفره شش تکه شامل:
•کاور لحاف ۲۰۰*۲۲۰ سانتیمتر
•ملحفه تشک ۲۴۰*۲۶۰ سانتیمتر
•چهار عدد روبالش ۵۰*۷۰ سانتیمتر

•یکنفره چهار تکه:
کاور لحاف ۱۶۰*۲۲۰
ملحفه تشک ۱۸۰*۲۴۰
روبالش ۵۰*۷۰
تماس با ما در تلگرام:
•۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹–۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶