روتختی لندن

روتختی سه بعدی رنفورس
شامل: کاور لحاف، ملحفه تشک و روبالش
قیمت روتختی یکنفره ۳۴۰
تلگرام:۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶ و ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹