روتختی عروس milano

سرویس عروس میلانو۱۱تیکه
روتختی ژاکارد۲۵۰*۲۶۰
کاورلحاف۲۰۰*۲۲۰
ملحفه تشک۲۴۰*۲۶۰
روبالش ژاکارد۲عدد۶۰*۸۰
روبالش دانتل۲عدد۵۰*۷۰
روبالش ساده۲عدد۵۰*۷۰
حوله دستی دانتل۲عدد۵۰*۹۰

سفارش از طریق تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶