لحاف نوزادی petty

سرویس ۶تکه نوزادی شامل :
کاور لحاف ۱۰۰×۱۵۰
لحاف ۱۰۰×۱۵۰
ملحفه تشک۱۱۰×۱۶۰
روبالش۲عدد۳۵×۴۵
بالش ۳۵×۴۵
قیمت: ۲۲۵۰۰۰ تومان
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶