روتختی بافتنی جدید

روبالش ساده: دو عدد- ۷۰×۷۰ cm
رو بالش: دو عدد- ۵۰×۷۰ cm
کاور لحاف: یک عدد- ۲۰۰×۲۲۰ cm
ملافه تشک: یک عدد- ۲۴۰×۲۶۰ cm
پتوی بافت: یک عدد- ۲۲۰×۲۴۰ cm
قیمت: ۶۷۰,۰۰۰ تومان
واتساپ،تلگرام
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹