روتختی عروس الیزابت-بنفش

روتختی عروس شش تکه شامل:
روتختی عروس دانتل ۲۲۰*۲۴۰
ملحفه تشک نخی ۲۴۰*۲۶۰
روبالش دانتل ۵۰*۷۰
روبالش نخی ۵۰*۷۰

سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶