ست روتختی و حوله عروس داماد

سرویس روتختی عروس حوله دار ۱۳تیکه
پیکه۲۴۰*۲۶۰
ملحفه ۲۴۰*۲۶۰
روبالش دانتل۲عدد۵۰*۷۰
روبالش۲عدد۵۰*۷۰
حوله دستی۲عدد۵۰*۹۰
حوله تن پوش۲عدد
دمپایی۲جفت
پادری ۱عدد

سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶