روتختی دونفره ساده شیک

کاور روتختی ساتن دونفره شش تکه شامل:
•کاور لحاف ۲۰۰*۲۲۰ سانتیمتر
•ملحفه تشک ۲۴۰*۲۶۰ سانتیمتر
•چهار عدد روبالش ۵۰*۷۰ سانتیمتر
•قیمت کاور روتختی دونفره ۶۴۰هزار تومان

تماس با ما در تلگرام:
•۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹–۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶