روتختی عروس گیپوردار

روتختی عروس با پتو گیپوردار
شامل:
پتو کار شده با دانتل
ملحفه روی تشک
چهار عدد روبالش

سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶