روتختی پنبه دوزی luda v3

•روتختی پنبه دوزی دونفره شامل:
•روتختی پنبه دوزی شده و دو عدد روبالش
ملحفه تشک و دو روبالش ساده
•قیمت سرویس روتختی پنبه دوزی شده دونفره ۴۱۰ هزار تومان
•تماس با ما در تلگرام ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹