روتختی سه بعدی قو

روتختی سه بعدی ساتن اکسکلوسیو شش تکه شامل:
یک عدد کاور لحاف
یک عدد ملحفه تشک
چهار عدد روبالش

سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶