روتختی عروس هلنا/شیری

روتختی عروس پتودار هلنا شامل:

پتو مخمل گل برجسته گیپوردار
کاور لحاف گیپوردار
ملحفه تشک
چهار عدد روبالش
سفارش در تلگرام یا واتسپ:

۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶