روتختی ساتن kurdela خاکی

کاورست ژاکارد دونفره ۴ تیکه شامل:
کاورلحاف:۲۰۰*۲۲۰
ملحفه تشک:۲۴۰*۲۶۰
روبالش والندار:۲عدد۵۰*۷۰
قیمت ۵۰۰
سفارش در تلگرام یا واتسپ:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶