روتختی اسپرت ساده شیک

کاورست ساتن استریپ کالرز دونفره ۴ تیکه شامل:
کاورلحاف:۲۰۰*۲۲۰
ملحفه تشک:۲۴۰*۲۶۰
روبالش والندار:۲عدد۵۰*۷۰
قیمت ۴۸٠
سفارش در تلگرام یا واتسپ:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶