روتختی عروس dubai

روتختی پیکه عروس۶تیکه
شامل:
روتختی پیکه کار شده با دانتل۱عدد۲۲۰*۲۴۰
ملحفه تشک نخی۱عدد۲۲۰*۲۴۰
روبالش کار شده با دانتل۲عدد۵۰*۷۰
روبالش نخی۲عدد۵۰*۷۰
سفارش در واتسپ یا تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶