روتختی یکنفره پنبه دوزی

•روتختی پنبه دوزی یکنفره شامل:
•روتختی پنبه دوزی شده و یک عدد روبالش
•قیمت روتختی پنبه دوزی شده یکنفره ۳۵۰هزار تومان
•تماس با ما در تلگرام ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹