روتختی سه بعدی یکنفره moda

سرویس لحاف ساتن سه بعدی یکنفره:
لحاف ۲۳۰*۱۵۵ سانت
ملحفه کشدار ۲۰۰*۹۰
روبالش دو عدد ۷۰*۵۰
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶