روتختی یکنفره سه بعدی men

سرویس روتختی تکنفره ۶ تکه شامل:
دو عدد روبالش ۵٠*٧٠
دو عدد رویه کوسن ۵٠*۵٠
یک لحاف ١۶٠*٢٢٠
یک ملحفه تشک کشدار ٢٠٠*٩٠
سفارش در تلگرام یا واتسپ:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶