سرویس لحاف نوزاد

سرویس لحاف نوزادی هشت تکه شامل
لحاف ۱ عدد
ملحفه دکمه شده به لحاف ۱ عدد
گارد محافظ بالای تخت ۱ عدد
گارد محافظ بغل تخت ۲عدد
ملحفه تشک ۱ عدد
روبالشی ۲ عدد
تماس در تلگرام
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶