ست لحاف نوزادی cars

سرویس روتختی نوزادی cars
۱۰تکه شامل:
کاور لحاف
لحاف لایت
ملحفه تشک
روبالشی۲عدد
بالش۲عدد
محافظ تخت
تشک تعویض
کیسه لباس چرک

ست شش تکه شامل:
لحاف، کاور لحاف، ملحفه تشک، دو عدد روبالش و یک عدد بالش

قیمت ده تکه : ۳۴۰۰۰۰ تومان
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶