سرویس لحاف نوزاد ترکیه

ست لحاف نوزادی شش تکه شامل:

لحاف دوختدار، محافظ لحاف، ملحفه تشک، دو عدد روبالش، گارد دور تخت
سفارش در تلگرام: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶