ست لحاف نوزادی ویکتوریا

سرویس ۶ تکه نوزادی ترک:
کاور لحاف ۱۵٠×۱۰۰
ملحفه ۱۵۰×١٠٠
دوعدد روبالش ۵۰×۳۵
لحاف ۱۵۰×۱۰۰ (تولید ایران)
بالش نوزادی ۳۵×۵۰ یک عدد
قیمت ٢٢۵ تومان
سفارش در تلگرام
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶