ست لحاف نوزادی شش تکه شامل:

لحاف دوختدار، محافظ لحاف، ملحفه تشک، دو عدد روبالش، گارد دور تخت
قیمت ۳٧۰
سفارش در تلگرام: ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹-۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶