ست لحاف نوزاد sweet birdy

سرویس ۶تکه بدون گارد نوزادی
شامل :
کاور لحاف ۱۰۰×۱۵۰
لحاف ۱۰۰×۱۵۰
ملحفه تشک۱۱۰×۱۶۰
روبالش۲عدد۳۵×۴۵
بالش ۳۵×۴۵

قیمت ۲۶۵ تومان
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶