لحاف نوزادی جدید

سرویس لحاف نوزادی شامل
لحاف ۱ عدد
ملحفه دکمه شده به لحاف ۱ عدد
گارد محافظ بالای تخت ۱ عدد
گارد محافظ بغل تخت ۱ عدد
ملحفه تشک ۱ عدد
روبالشی ۲ عدد
قیمت ۳۵۰ تومان
تماس در تلگرام و واتساپ
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶