خرید پستی روتختی سه بعدی

روبالش ساده: یک عدد- ۷۰×۷۰ cm
روبالش طرح دار: یک عدد- ۵۰×۷۰ cm
کاور لحاف: یک عدد- ۱۶۰×۲۲۰ cm
ملافه: یک عدد- ۱۸۰×۲۴۰ cm
جنس: رنفورس ۳۲۵۰۰۰
۰۹۳۵۴۱۵۶۴۴۰-واتساپ،وایبر،تلگرام