مدل روتختی ترک

کاورست رنفورس دونفره چهار تکه شامل:
•کاور لحاف ۲۰۰*۲۲۰ سانتیمتر
•ملحفه تشک ۲۴۰*۲۶۰ سانتیمتر
•دوعدد روبالش ۵۰*۷۰ سانتیمتر
•قیمت کاور روتختی دونفره ۲۸۰ هزار تومان
کاورست رنفورس یکنفره سه تکه شامل:
•کاور لحاف ۱۶۰*۲۲۰ سانتیمتر
•ملحفه تشک ۲۴۰*۱۶۰ سانتیمتر
•روبالش ۵۰*۷۰ سانتیمتر
•قیمت کاور روتختی یکنفره۲۴۵هزار تومان

جهت سفارش با تلگرام ما در ارتباط باشید. ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹