خرید قالیچه ترک پرتره

قالیچه ۸۰*۱۵۰ سانتیمتر ۲۹۰ تومان
قالیچه ۱۲۰*۱۸۰ سانتیمتر ۴۹۰ تومان
سفارش در تلگرام و واتسپ:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶