قالیچه گرد طرح چوب

قالیچه گرد ترک
قطر ١۴٠ سانتیمتر
قیمت ٣٨٠ تومان
سفارش در تلگرام و واتسپ:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶