قیمت روتختی عروس

روتختی عروس شش تکه شامل:
روتختی کار شده با دانتل ۲۲۰*۲۴۰ سانتیمتر
ملحفه تشک نخی ۲۴۰*۲۶۰ سانتیمتر
روبالش کار شده با دانتل دو عدد ۵۰*۷۰ سانتیمتر
روبالش نخی دو عدد ۵۰*۷۰ سانتیمتر

سفارش از طریق تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶