روتختی sea

کاورست های نوجوان ترکیه چهار تکه شامل:
•کاور لحاف ۱۶۰*۲۲۰
•ملحفه تشک ۱۸۰*۲۴۰
•روبالش ۵۰*۷۰
•قیمت کاور روتختی ۲۸۵تومان
•جهت اطلاعات بیشتر در تلگرام با ما باشید:
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶- ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹