روتختی پنبه دوزی prize v2

•روتختی پنبه دوزی دونفره شامل:
•روتختی پنبه دوزی شده و دو عدد روبالش
•قیمت روتختی پنبه دوزی شده دونفره ۳۳۰ هزار تومان
•روتختی پنبه دوزی یکنفره شامل:
•روتختی پنبه دوزی شده و یک عدد روبالش
•قیمت روتختی پنبه دوزی شده یکنفره ۲۹۵ هزار تومان
•تماس با ما در تلگرام ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹