روتختی نوجوان پسرانه all star

کاور روتختی نوجوان پنج تکه رنفورس دلوکس شامل:
کاور لحاف ۱۶۰*۲۲۰ سانتیمتر
ملحفه تشک ۱۸۰*۲۴۰
روبالش والندار ۵۰*۷۰
روبالش ساده ۵۰*۷۰
کوسن ۴۵*۴۵

سفارش از طریق تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶