روتختی پنبه دوزی oxford kirmizi

•روتختی پنبه دوزی دونفره شامل:
•روتختی پنبه دوزی شده و دو عدد روبالش
•قیمت روتختی پنبه دوزی شده دونفره ۳۳۰ هزار تومان
•روتختی پنبه دوزی یکنفره شامل:
•روتختی پنبه دوزی شده و یک عدد روبالش
•قیمت روتختی پنبه دوزی یکنفره ۲۹۵
•تماس با ما در تلگرام ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹