•روتختی پنبه دوزی دونفره شامل:
•روتختی پنبه دوزی شده و دو عدد روبالش
•قیمت روتختی پنبه دوزی شده دونفره ۲۹۰ هزار تومان
•روتختی پنبه دوزی یکنفره شامل:
•روتختی پنبه دوزی شده و یک عدد روبالش
•قیمت روتختی پنبه دوزی شده یکنفره ۲۷۰ هزار تومان
•تماس با ما در تلگرام ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹