روتختی پنبه دوزی frozen pambe

•روتختی پنبه دوزی یکنفره شامل:
•روتختی پنبه دوزی شده و یک عدد روبالش
•قیمت روتختی پنبه دوزی شده یکنفره ۲۹۵ هزار تومان
•تماس با ما در تلگرام ۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶-۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹