روتختی

روتختی سه بعدی ساتن نخ شش تکه شامل:
یک عدد کاور لحاف
یک عدد ملحفه تشک
چهار عدد روبالش
قیمت ۴۰۰
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶