روتختی پنبه دوزی rabel gri

روتختی پنبه دوزی دونفره و یکنفره
طرح:rabel gri
روتختی پنبه دوزی:
یکنفره:۱۸۰*۲۴۰
دونفره۲۴۰*۲۶۰
روبالش:
یکنفره۱عدد۵۰*۷۰
دونفره۲عدد۵۰*۷۰
سفارش در واتسپ یا تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶