روتختی عروس هالیزا

روتختی پتودار عروس ۶ تیکه طرح هالیزا
شامل:
پتو۱عدد۲۴۰*۲۵۰
ملحفه تشک۱عدد۲۴۰*۲۶۰
روبالش گیپوردار۲عدد۵۰*۷۰
روبالش ساده۲عدد۵۰*۷۰
سفارش در تلگرام یا واتسپ
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶