روتختی عروس مادمازل

روتختی پتودار عروس ۶ تیکه طرح مادمازل
شامل:
پتو۱عدد۲۳۰*۲۵۰
ملحفه تشک۱عدد۲۴۰*۲۶۰
روبالش گیپوردار۲عدد۵۰*۷۰
روبالش ساده۲عدد۵۰*۷۰
سفارش در واتسپ یا تلگرام
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶