خرید آنلاین روتختی ترکیه ای

روتختی عروس شش تکه ترک فرانسیز شامل:
روتختی عروس دانتل ۲۲۰*۲۴۰
ملحفه تشک نخی ۲۴۰*۲۶۰
روبالش دانتل ۵۰*۷۰
روبالش نخی ۵۰*۷۰

سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶