روتختی پنبه دوزی دونفره شامل:
روتختی پنبه دوزی ۲۴۰*۲۶۰ سانتیمتر
کاور لحاف ۲۰۰*۲۲۰ سانتیمتر
ملحفه تشک ۲۲۰*۲۴۰ سانتیمتر
۲ عدد روبالش ۵۰*۷۰ سانتیمتر
۲ عدد روبالش آکسفورد ۵۰*۷۰ سانتیمتر
قیمت ۵۷۰ تومان
سفارش از طریق تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶