Skip to main content

اتاق خواب سبزآبی

معمولا افراد بعد از سفید و کرم اگر بخواهند رنگ جدیدی برای اتاق خواب خود انتخاب به سراغ رنگ آبی می روند چون اعتقاد دارند آبی نماد آرامش و سکوت است پس جایی بهتر از اتاق خواب برای آن وجود ندارد. البته نظرشان کاملا درست و محترم است ولی آبی یک برادر دو قلو هم دارد که خصوصیاتش خیلی نزدیک به اوست.  رنگ سبز که جزء خانواده رنگ های سرد قرار می گیرد همیشه یک آرامش و سکوت دوست داشتنی را با خود یدک می کشد که همانندش را فقط در رنگی مثل آبی می توان دید. البته علیرغم سکوت و آرامشی که در سبز وجود دارد رگه هایی از سرزندگی و نمادی از شادابی طبیعت هم در آن وجود دارد که باعث می شود به طرفداران آن افزوده شود. انتخاب رنگ ترکیبی سبزآبی می تواند آرامش رنگ آبی و سرزندگی سبز را به همراه داشته باشد.

روتختی های سبزآبی ترک