Skip to main content

مهران دوستی، در سری اول خندوانه که یکی از مهمانان برنامه و برنده جایزه لبخند هفته شده بود. فرزاد حسنی، دوست صمیمی و همکار زنده یاد مهران دوستی چند دقیقه پس از اعلام خبر درگذشت مهران عزیز: گرم ترین صدای رادیو ایران بر روی تختش خاموش شد!، مهران ترجیح داد چشمش را باز نکند، مهران مرگ مغزی شد، مهران رفت! هر کسی را دوست داشتم بهار از من گرفت،رفیق! استاد! خداحافظ …

مرحوم مهران دوستی در برنامه خندوانه

مهران دوستی گوینده رادیو

مهران دوستی در خندوانه